AWE, Creatief Collectief (2013-2018)

  • door

AWE was een gezelschap jonge vrije geesten, kunstenaars, bouwers, filosofen, theatermakers, muzikanten en aanverwant schorriemorrie. De groep kromp en dijde uit in de loop der jaren en had nooit een vaste vorm. Samen bouwden we aan luchtkastelen en gedachtepaleizen, die uiteindelijk wisten te materialiseren. In 2018 hief het collectief zichzelf op.

In de loop der jaren deden we verschillende projecten op verschillende locaties. De samenstelling van de groep en thema’s varieerden. Alles was zonder winstoogmerk en volstrekt megalomaan.

Landjuweel Ruigoord (2013-2015)

Vanuit Ruigoord was ik reeds betrokken bij het jaarlijkse Landjuweel festival. Dankzij AWE kon frisse energie het dorp en festival invloeien. In de loop der jaren zou Landjuweel festival een van de belangrijkste gebeurtenissen van AWE in het jaar worden. Mijn rol veranderde met de jaren, maar tot 2015 was ik een van de karrentrekkers van het project. Ook hierna ging de groep verder op Landjuweel, maar werd mijn rol beperkter.