Het Vrijplaatsen Debat – Pakhuis de Zwijger

  • door

In de aanloop naar de ontruiming van vrijplaats de ADM, organiseerde een groep ADM’ers onder leiding van Hay Schoolmeesters eind 2018 een avond in de grote zaal van Pakhuis de Zwijger. Het idee was dat in deze neutrale ruimte er ook plek voor gesprek was met de beleidsmakers van de stad en hoewel de avond de aanstaande ontruiming niet kon tegenhouden, gaf het het politieke establishment van de stad in ieder geval het inzicht op hoe groot de onvrede was. Als buitenstaander en sympathisant bood ik mij aan om te helpen met het programma en de productie. Uiteindelijk hielp de avond bij het tot stand komen van de Bestuursopdracht Vrije Ruimte vanuit het college.

Het Vrijplaatsen Debat

Nu de ADM waarschijnlijk rond kerst ontruimd wordt, dreigt de stad Amsterdam zijn laatste vrijplaats en rafelrand te verliezen. In het coalitieakkoord van het huidig stadsbestuur staat echter: Amsterdam is uniek vanwege haar lange traditie van tegencultuur. De stad ontwikkelt zich en daardoor komt deze cultuur onder druk te staan.

https://adm.amsterdam/event/vrijplaatsen-debat-pakhuis-de-zwijger