The Democratic Society, Local Connector Amsterdam

  • door

Op freelance basis werkte ik voor de Brusselse NGO The Democratic Society als hun man in Amsterdam gedurende een bijzonder project op het snijvlak van klimaat en participatie. Ik deed een klein veldonderzoek naar de stand van zaken in Amsterdam op het gebied van democratisering en klimaat, waarbij ik interviews afnam met beleidsmakers, uitvoerend ambtenaren, actieve burgers, en NGO’s.

Deep Demonstrations – Healthy, Clean Cities

Demsoc is an NGO working for greater participation and dialogue in democracy. Demsoc is a key partner of Climate KIC. In this project Demsoc supports engagement and participation of citizens throughout the duration of the Deep Demonstrations, initially in 10 EU cities and 1 region, working collectively towards a 2030 climate neutrality commitment.
https://www.demsoc.org/projects/climate-kic-deep-demonstrations/